DNEVNI CENTER AKTIVNOSTI ZA STAREJŠE

Društvo TOTI DCA Maribor, so.p.

Vizija, poslanstvo, vrednote

Naša vizija je spodbujati aktivno življenje starejših. Zasledujemo in prilagajamo potrebe lokalnega okolja ter ljudi, vključenih v programe in aktivnosti društva, ki vodijo k ohranjanju samostojnega življenja ter izboljšanju počutja. Naši programi so za vse uporabnike brezplačni, uporabniki in prostovoljci pa predstavljajo temelje za razvoj socialnega podjetništva.

Poslanstvo društva je delovanje v dobro starejših v pokoju, tistih, ki se nanj pripravljajo, dolgotrajno brezposelnih in tistih, ki želijo v družbi ostati aktivni ter ohraniti kvalitetno življenje.  Prav tako se zavedamo pomembnosti sodelovanja z mlajšimi uporabniki, predvsem prostovoljci.

Naše vrednote so:

  • pripadnost in vključenost,
  • medgeneracijsko sodelovanje,
  • prostovoljstvo,
  • enakopravnost med uporabniki,
  • soustvarjanje medsebojnih vezi in programa aktivnosti.