Nika Bertalanič, mag.kin., je na Fakulteti za šport zaključila magistrski program kineziologije. Ukvarja se z vodenjem skupinskih vadb za različne ciljne skupine. Vodi terapevtske vadbe, ki so namenjene ljudem z bolečinami v gibalnem aparatu in z različnimi kroničnimi obolenji ter tudi vadbe, ki so namenjene zdravi odrasli populaciji. Ima veliko izkušenj z omenjenega področja, vendar je mnenja, da se učenje nikoli ne ustavi, zato vedno išče nova znanja, ki jih lahko uporabi v praksi.

V letu 2016/2017 je v našem dnevnem centru vodila zelo uspešno vadbo Zdrava hrbtenica, nato se je zaposlila v Zdravstvenem domu Slov. Bistrica, in sicer v enoti Center za krepitev zdravja.