DNEVNI CENTER AKTIVNOSTI ZA STAREJŠE

Društvo TOTI DCA Maribor, so.p.

Svetovalnica za starejše je varen prostor zaupanja in razumevanja, kjer lahko uporabniki svoje pretekle in sedanje probleme, strahove in žalost delijo z usposobljenimi svetovalci – prostovoljci, dobijo nasvet in  informacije za reševanje in izhod iz številnih zagat.

Starejšim  nudimo individualne pogovore s strokovnjaki – prostovoljci na naslednjih področjih:

– psihofizične težave, mag. Aco Prosnik, univ.dipl.psih.,
– socialne težave, mag. Ana Gajič, univ.dipl.soc.del., socialna delavka,
– posredovanje pri reševanju sporov, Jelka Segulin, dipl.org., družinska mediatorka in
– pravna pomoč, Katarina Poštrak, pravnica.
Za pogovor se je potrebno predhodno  naročiti na mail: toti@dca-maribor.si ali mobi 041 340 075.

Namen programa

Starejši ljudje o svojih težavah praviloma težko spregovorijo z družinskimi člani ali prijatelji. Teh težav pa je zelo veliko. Izgube ljudi, ki so nam blizu, kot so smrt partnerja in vse pogostejše smrti prijateljev, lahko izzovejo stanje kontinuiranega žalovanja. Tem izgubam se pridružujejo še druge – izguba doma, neodvisnosti, zdravja, mobilnosti, pa osamljenost, strah pred prihodnostjo in zavedanje bližine smrti. Kopičenje teh izjemno obremenilnih okoliščin pogosto privede tudi do težkih depresivnih in anksioznih stanj.

Kakovost življenja starih ljudi danes gotovo nižja, kot bi lahko bila. Za njihove materialne potrebe je namreč relativno dobro poskrbljeno, veliko več stisk pa doživljajo v polju nematerialnih potreb. Te stiske izvirajo iz mnogih dejavnikov, če navedemo samo nekatere: osamljenost, odrinjenost, občutki odvečnosti, nepotrebnosti in nekoristnosti, razpad socialne mreže, odtujenost otrok, nesposobnost družin, da bi s starim družinskim članom ustvarili lepe medčloveške odnose, ločenost od pripadnikov drugih dveh generacij itd.