DNEVNI CENTER AKTIVNOSTI ZA STAREJŠE

Društvo TOTI DCA Maribor, so.p.

Projekt »Razvoj prostovoljstva v Mariboru«

Prijavitelj projekta: Pekarna Magdalenske mreže Maribor, MISC INFOPEKA

Naslov projekta: »Razvoj  prostovoljstva v Mariboru skozi izobraževanje, povezovanje, promocijo in strukturno podporo«.

Skrajšan naslov projekta: Razvoj prostovoljstva v Mariboru

Projektni partnerji:

 • Društvo TOTI DCA Maribor, so.p.,
 • Evropski kulturni in tehnološki center Maribor, so.p,,
 • Društvo Hiša! so.p. in
 • Zavod MARS Maribor.

Pridruženi partnerji: Mestna občina Maribor, Slovenska filantropija, II. Gimnazija Maribor, III. Gimnazija Maribor,  Narodni dom Maribor, Muzej narodne osvoboditve Maribor, ZPM Maribor, FF UM – Oddelek za psihologijo in Etika d.o.o. .

Osnovni namen projekta je nagovoriti potrebo po bolj kakovostno organiziranih procesih prostovoljskega dela v lokalnih prostovoljskih organizacijah, zlasti na področjih vzgoje in izobraževanja, socialne dejavnosti in kulture ter umetnosti, ter po večji strukturni podpori prostovoljskemu delu v lokalnem okolju.

Na osnovi ustrezno identificiranih potreb v okolju z zagotavljanjem učinkovitih in kakovostnih storitev, bomo poskusili zagotoviti trajnostno naravnano delovno mesto »mentor prostovoljcev«. Na to delovno mesto smo v skladu z razpisnimi pogoji 14. 6. 2019 zaposlili Tanjo Volmajer.

Aktivnosti izvajanja projekta v obdobju januar – junij 2020:

 • s partnerji v projektu smo se srečali na šestnajstih delovnih sestankih v terminih:

8.1., 28. 1., 5. 2., 19. 2., 11. 3., 25. 3., 1. 4., 6. 4., 20. 4., 6. 5., 14. 5., 28. 5., 5. 6., 10. 6., 16. 6. in 23. 6. V času ukrepov za zajezitev širjenja koronavirusa (druga polovica marca, aprila in maja) smo sestanke izvajali na daljavo,

 • s partnerji v projektu smo se zbrali na sedmih intervizijah, in sicer: 1., 5.2., 11. 3., 25. 3., 20. 4., 14. 5., 5. 6. V času omejitev za zajezitev koronavirusa smo delali od doma, intervizije smo izvajali preko internetnega omrežja s pomočjo aplikacije Zoom,
 • sestanka na Mestni občini Maribor, na oddelku za kulturo in mladino, sta bila dva, in sicer: 7. 1. 2020 ter 12. 2. 2020. Govorili smo o Strategiji Mestne občine Maribor s področja prostovoljskega dela. Prisotni so bili še predstavniki drugih uradov,
 • sestanek mreže »Prostovoljstvo v Mariboru« je bil 19. 2. 2020. Govorili smo o prihajajočih dogodkih (Dan za spremembe, Festival prostovoljstva),
 • v času epidemije koronavirusa so nekateri prostovoljci nadaljevali z aktivnostmi, ki so jih lahko izvajali na daljavo, zanje smo pripravili Dnevnik prostovoljcev med epidemijo koronavirusa, vanj so vpisovali vse dejavnosti (npr. pošiljanje e-pošte, telefonske razgovore, …),
 • v okviru Festivala prostovoljstva smo 27. 5. 2020 sodelovali pri deljenju časopisa Dobra dela ne potrebujejo reklame, ki ga je izdala Slovenska filantropija,
 • Pekarna Magdalenske mreže Maribor je organizirala »Posvet o prostovoljstvu v Mariboru«, ki je bil izveden 3. 6. 2020, na vrtu Muzeja NO, pri dogodku je aktivno sodelovalo tudi Društvo TOTI DCA Maribor,
 • usposabljanje za mentorje prostovoljcev na temo Motiviranje in spremljanje prostovoljcev je 18. 6.2020 izvedla Slovenska filantropija, udeležila se ga je tudi mentorica prostovoljcev Tanja Volmajer,

V okviru dejavnosti projekta se izvajajo mentorska srečanja, ki so namenjena spremljanju prostovoljcev pri njihovem delu. Srečanja potekajo tako v obliki skupnih srečanj kot v obliki individualnih pogovorov. 16. januarja 2020 smo srečanje izvedli v sodelovanju s študenti Filozofske fakultete Maribor, smer psihologija, ki so predstavili svoje vtise z obiskov aktivnosti DCA-ja ter vplive teh aktivnosti na kognitivne sposobnosti starejših. V mesecu februarju so se izvajali individualni razgovori s prostovoljci – voditelji aktivnosti v DCA Maribor.

V času omejitvenih ukrepov za zajezitev koronavirusa smo izvedli dopisno mentorsko srečanje, kjer smo prostovoljce, ki so še vpeti v izobraževalni sistem, povprašali, kaj jim prostovoljsko delo pomeni, kako doživljajo medgeneracijsko interakcijo in o novo pridobljenih znanjih. V tem obdobju je bilo še eno mentorsko srečanje, ki smo ga namenili izmenjavi dobrih praks učenja na daljavo, s prostovoljci smo se povezali preko spletnega omrežja.

Na srečanju 27. 5. 2020 je bil poudarek na nadaljevanju aktivnosti po odpravi ukrepov ter predstavitvi možnosti učenja na daljavo s primerom dobre prakse. V juniju smo se srečali dvakrat, in sicer je bilo srečanje 19. 6. 2020 namenjeno opredelitvi kompetenc prostovoljcev. Pogovor s kliničnim psihologom mag. Acom Prosnikom, ki je prostovoljec svetovalec v okviru Svetovalnice za starejše, smo imeli 24. 6. 2020, in sicer o svetovalnem procesu in različnih načinih tehnik poslušanja in svetovanja.