DNEVNI CENTER AKTIVNOSTI ZA STAREJŠE

Društvo TOTI DCA Maribor, so.p.

Program tečajev in delavnic

Za ogled vseh programov pojdite s puščico naprej

V šolskem letu 2021/22 ponujamo skupno 50 brezplačnih tečajev in delavnic ter 10 skupnostnih aktivnosti. Delavnice in tečaji potekajo permanentno skozi vse leto, praviloma 1-krat tedensko, uporabniki pa lahko obiskujejo več delavnic in tečajev.

Delavnice in tečaje vodijo strokovno usposobljeni voditelji – prostovoljci.

Pri uvajanju novih aktivnosti v največji možni meri prisluhnemo tudi željam in potrebam uporabnikov.

Pri izvajanju programov se povezujemo z drugimi društvi in institucijami s kulturnih, športnih, zdravstvenih, socialnih in pravnih področij ter področij vključevanja v mreže prostovoljstva.