DNEVNI CENTER AKTIVNOSTI ZA STAREJŠE

Društvo TOTI DCA Maribor, so.p.

O DRUŠTVU

Društvo TOTI DCA Maribor, so. p.,  je medgeneracijski dnevni center aktivnosti, namenjen povezovanju, vključevanju in druženju pretežno starejših ter tudi mlajših uporabnikov. Pri nas lahko starejši aktivno preživijo prosti čas z vključitvijo v številne brezplačne delavnice in tečaje. Delavnice in tečaje vodijo strokovno usposobljeni voditelji – prostovoljci, s katerimi sklenemo Dogovor o prostovoljskem delu.

Društvo je član Slovenske mreže prostovoljskih organizacij in vpisano v Vpisnik prostovoljskih organizacij ter ima status NVO v javnem interesu za opravljanje humanitarne dejavnosti na socialnem področju, ki mu ga je podelilo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Delavnice in tečaji potekajo permanentno skozi vse leto, praviloma 1-krat tedensko. Uporabniki lahko obiskujejo več delavnic in tečajev, izbirajo lahko med široko paleto aktivnosti:

  • vseživljenjsko učenje – tečaji tujih jezikov, računalništvo, vaje za urjenje spomina, bralni kotiček, igra Križemkražem;
  • gibalne in sprostitvene aktivnosti – joga, telovadba, tibetanske vaje, Kneippova delavnica namizni tenis, pohodništvo, ples, kegljanje, rusko kegljanje, pikado;
  • kulturno-umetniške dejavnosti – likovne delavnice, literarna delavnica, ustvarjalna delavnica, foto tečaj, pevski zbor, Glasno branje, Skupno branje;
  • ročnodelski programi – mojstrska delavnica, hobby delavnica, ustvarjalne delavnice;
  • prostočasni programi – bridge, tarok, igranje družabnih iger, kuharska delavnica…

Delovanje v društvu temelji na enakopravnosti uporabnikov in pri tem upošteva in omogoča vstop vsem uporabnikom. V največji možni meri prisluhnemo tudi željam in potrebam uporabnikov za nove programe, prav tako pa tudi prostovoljcem – voditeljem pri vodenju in razvoju programov.

V programu Svetovalnica za starejše se lahko vsi, ki so se znašli v stiski ali imajo težavo, pogovorijo s strokovnjaki z naslednjih področij:

–   psihofizične težave (mag. Aco Prosnik, univ. dipl. psih.),

–   socialna problematika in obravnave v skupnosti (mag. Ana Gajić, dipl. soc. del.),

–   težave pri urejanju pravnih zadev (Katarina Poštrak, prav.),

–   reševanje nesporazumov z izvajanjem mediacij (Jelka Segulin, dipl. organizatorka),

–  demenca in podpora pri demenci (Lidija Breznik, mag. soc. gerontologije – zunanja sodelavka).

Ob torkih organiziramo občasne javne dogodke. Na teh večernih terminih se odvijajo različna predavanja, izobraževanja, humorni dogodki, medgeneracijsko obarvane aktivnosti, predstavitve drugih društev in institucij.

Pri izvajanju programov se povezujemo z drugimi društvi in institucijami s kulturnih, športnih, zdravstvenih, socialnih in pravnih področij ter področij vključevanja v mreže prostovoljstva.

Društvom, ki kakorkoli pripomorejo k aktivnemu in zdravemu življenju ljudi, nudimo tudi možnost občasnega izvajanja njihovih programov v prostorih našega društva, saj se mnoga društva srečujejo s prostorskim problemom.