DNEVNI CENTER AKTIVNOSTI ZA STAREJŠE

Društvo TOTI DCA Maribor, so.p.

Metode socialnega dela

Metode dela, ki jih izvaja Društvo TOTI DCA so:

  • delo s posameznikom (delo v sprejemni pisarni: razne oblike informiranja, svetovanja; svetovalnica za starejše: nudenje psihosocialne in pravne pomoči, informiranje na zdravstvenem področju ter na področju pacientovih pravic);
  • delo s skupino (druženje, izobraževanje, delavnice, medgeneracijsko sodelovanje);
  • delo s skupnostjo (medgeneracijsko sodelovanje z lokalno skupnostjo, skupne delavnice in srečanja z društvi, NVO-ji, javnimi institucijami, mestnimi četrtmi, mladinskimi centri in srednjimi šolami);
  • supervizijska srečanja (vključitev prostovoljcev in strokovne delavke za reševanje težav povezanih z opravljanjem prostovoljskega in strokovnega dela).