DNEVNI CENTER AKTIVNOSTI ZA STAREJŠE

Društvo TOTI DCA Maribor, so.p.

DONACIJA S QR KODO

KAKO NAKAŽEMO DONACIJO s QR kodo

  1. Na mobilnem telefonu odprite mobilno banko svoje banke(npr. NovaKBM – mBank@net),
  2. Kliknite ikono, ki znotraj mobilne banke omogoča skeniranje QR kode
  3. Vnesite znesek donacije 10 € in datum nakazila ter potrdite plačilo.

Če mobilne banke ne uporabljate, skenirajte QR kodo s čitalnikom QR kod (npr. QR & Barcode Scaner,…) in dobili boste podatke za izpolnjevanje UPN QR (univerzalni plačilni nalog).

Veseli bomo, če se boste odločili donirati večji znesek v skladu z vašimi možnostmi.

NAMEN DONACIJE

Zbrana sredstva donacij bomo porabili za plačilo najemnine za poslovne prostore v lasti MO Maribor, obratovalne in komunalne stroške ter za osnovne materialne stroške za izvajanje delavnic in tečajev.

Če bomo zbrali več sredstev nam bo to omogočilo delno obnovo prve dvorane v DCA Tabor – položitev talnih oblog (sedaj telovadimo in sedimo na hladnih betonskih tleh), montažo notranjih vhodnih vrat (skozi centimetrsko režo piha hladen zrak v dvorano) ali dodatne sanitarije. Potreb in želja je torej več kot dovolj.

O zbranih donacijskih sredstvih vas bomo seznanili na naši spletni strani in v medijskih objavah.

Kamen na kamen palača zrno na zrno pogača !

ZAKAJ ŠIRŠA AKCIJA ZBIRANJA DONACIJ

Naročnik in glavni financer dopolnilnih socialnih programov za starejše je MO Maribor, ki pa nam zaradi likvidnostnih težav v letošnjem letu še ni nakazala denarnih sredstev za izvajanje brezplačnih socialnih programov za starejše, čeprav so že potrjena v proračunu MO Maribor za leto 2023.

Zato je po 10-tih letih uspešnega delovanja ogrožen obstoj našega Dnevnega centra aktivnosti za starejše TOTI DCA, zaradi pomanjkanja finančnih sredstev nam grozi zaprtje ene ali celo obeh enot, prav tako ne moremo skleniti pogodbe za najem prostorov za novo enoto DCA Studenci, ki jo načrtujemo v sodelovanju s SSRS že pet let.

Da bi lahko še naprej zagotavljali več kot 400 uporabnikom 40 brezplačnih delavnic tedensko in po možnosti razvijali humanitarne in druge programe v javnem interesu, smo se odločili organizirati akcijo za pridobitev donacij, kar lahko omogoči delovanje do takrat, ko bo občina lahko pričela z izvajanjem financiranja za leto 2023.

ZAHVALA

Hvala za zaupanje in donacijo v imenu vodstva društva TOTI DCA ter številnih uporabnikov in prostovoljcev. Z donacijo nam pomagate ohranjati naš dnevni center aktivnosti za starejše TOTI DCA Maribor in omogočate dostop starejšim do številnih brezplačnih delavnic in tečajev.