DNEVNI CENTER AKTIVNOSTI ZA STAREJŠE

Društvo TOTI DCA Maribor, so.p.

DONACIJA DELA DOHODNINE

”Davčni zavezanec rezident lahko zahteva, da se do 1 % dohodnine, odmerjene po zakonu, ki ureja dohodnino, od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje upravičencev do donacij, ki so nevladne organizacije, politične stranke, reprezentativni sindikati ter registrirane cerkve in druge verske skupnosti.”

Tudi naše društvo je organizacija, ki ji lahko donirate del dohodnine. Da boste to lažje uredili, smo vam pripravili že delno izpolnjen obrazec, zraven pa prilagamo tudi navodila.